Liečba bolesti
BOLESŤ JE NEPRÍJEMNÝ ZMYSLOVÝ ALEBO EMOCIONÁLNY  ZÁŽITOK, KTORÝ MȎŽE BYŤ SPOJENÝ S PRIAMYM ALEBO HROZIACIM POŠKODENÍM TKANIVA.
Bolesť je psychický stav či pocit väčšinou spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením  živých tkanív organizmu.
Najčastejšie vzniká v dôsledku poškodzujúcich účinkov na organizmus, ohrozujúcich jeho existenciu alebo celistvosť, či ako príznak poruchy
normálneho priebehu fyziologických procesov, môže však mať i čisto psychické príčiny.

Bolesť